KARTA STAŁEGO KLIENTAKARTA STAŁEGO KLIENTA 

 

 

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów.

 

Karta Stałego Klienta daje prawo do otrzymania specjalnego rabatu po spełnieniu określonych warunków opisanych w regulaminie karty stałego klienta:

 

1. Wystawcą Karty Stałego Klienta jest Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Wspólna 10. Do otrzymania Karty Stałego Klienta upoważniona jest każda osoba, która skorzysta z usługi za minimum 50zł w salonie Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów. 

2. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest podanie nazwiska właściciela, rasy i imienia psa lub kota
oraz
miejscowości zamieszkania.

4. Podając swoje dane klient wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psow. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych.
Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (sms-em) Dane osobowe klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

5. Każdy klient ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby, a także prawo
do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z Karty Stałego Klienta.

6. Firma Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów może z własnej inicjatywy uzupełnić, sprostować
lub  też usunąć jakiekolwiek niepełne, niezgodne lub nieaktualne dane osobowe przechowywane w związku
z programem Karty Stałego Klienta.
 

7. Karta Stałego Klienta opatrzona indywidualnym numerem i datą wydania oraz podlega rejestracji w bazie danych Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów. Administratorem danych osobowych zawartych w bazie danych Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów jest Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów.

8. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest użytkownik, co oznacza,
że prawo do zniżek i przywilejów, wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta nie może byćcedowane na inną osobę.

9. Karta Stałego Klienta daje właścicielowi prawo do rabatów ustalonych zmiennie w określonym czasie.

10. Aby skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta, użytkownik zobowiązany jest wręczyć Kartę Stałego Klienta przedstawicielowi firmy Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów przed rozpoczęciem usługi.

11. Realizacja rabatów następuje po przekazaniu Karty Stałego Klienta przedstawicielowi firmy Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów oraz spełnieniu wszystkich warunków określonych w tym regulaminie.

12. Warunki konieczne określające przyznawanie pieczątek promocyjnych w ramach Karty Stałego Klienta.

            12.1 Każda jednorazowa usługa na kwotę minimum 50 PLN premiowana jest jedną pieczątką na karcie                              stałego klienta.

            12.2 Wartość jednorazowej usługi przekraczająca wielokrotność kwoty minimalnej 50 PLN nie zwiększa liczby                      przyznawanych pieczątek w ramach jednej usługi.

            12.3 W przypadku wizyty z liczbą psów większą niż jeden, usługa dla każdego z psów traktowana jest jako                          osobna i niezależna usługa.

13. Warunki określające realizację rabatów w ramach Karty Stałego Klienta.

            13.1 Po zebraniu 3 pieczątek na Karcie Stałego Klienta klient zobowiązany jest poinformować przestawiciela                      firmy Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów przed kolejną usługą iż jest ona premiowana
                     bezpłatną kąpielą.

            13.2 Usługa bezpłatnej kąpieli obowiązuje tylko podczas kompleksowej wizyty w salonie Klaudia Górak
                    Heksa salon fryzjerski dla psów.

            13.3 Istnieje możlwiość, iż wartość wizyty po uwzględnieniu rabatu może nie przekraczać minimalnej  
                    kwoty 50 PLN. Wówczas stwierdza się, iż każda kompleksowa wizyta z rabatem bezpłatnej kąpieli                                premiowana jest jedną pieczątką.

            13.4 Po zebraniu 7 pieczątek na Karcie Stałego Klienta, klient zobowiązany jest poinformować
                    przestawiciela firmy Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów przed kolejną usługą,
                    iż wartość tej usługi będzie wynosić 50% podstawowej wartości tej usługi.

            13.5 W przypadku wizyty z liczbą psów większą niż jeden, usługi takie traktowane są jako usługi niezależne
                     i osobne. Rabat realizowany jest na jednej z wybranych przez klienta usług kompleksowych.

            13.6 Po zrealizowaniu usługi z 50% rabatem Karta Stałego Klienta jest zwracana przez klienta
                    przedstawicielowi firmy Klaudia Górak Heksa Salon fryzjerski dla psów. Klient w zamian otrzymuje
                    nową kartę w celu dalszego korzystania z usług rabatowych. Karta którą otrzymuje pozbawiona
                    jest pieczątek. Wraz z kolejną wizytą klient rozpoczyna ponowne zbieranie pieczątek zgodnie 
                    z obowiązującym regulamin Karty Stałego Klienta.

14. Za udzielenie zniżki niezgodne z niniejszym regulaminem odpowiedzialność ponosi sprzedawca.

15. Klient może posiadać tylko jedną Kartę Stałego Klienta Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów.

16. Użytkownik Karty Stałego Klienta może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości
 w czasie posługiwania się nią.

17. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Stałego Klienta jej właściciel powinien zgłosić się

z dokumentem tożsamości do Salonu Heksa salon fryzjerski dla psów celem wystawienia duplikatu.

18. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo.

19. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie otrzyamania karty stałego klienta.
Treść regulaminu jest udostępniona w siedzibie firmy Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów 
oraz
na stronie
www.heksasalon.pl.

20. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2015 r. Klaudia Górak Heksa salon fryzjerski dla psów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie www.heksasalon.pl.

21. Promocja nie dotyczy psów i kotów agresywnych.